İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-3 MAYIS 2009

AVRUPA KOMİSYONU, YENİ BİR AB GENÇLİK STRATEJİSİ VE GENÇLİK RAPORU YAYIMLADI

Komisyon, 27 Nisan 2009 tarihinde, “Gençlik – Yatırım ve Yetkilendirme” başlıklı AB stratejisini yayımladı. Strateji özellikle genç insanların, günümüz ekonomik ve finansal kriz koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, toplumda en kırılgan grup olduğuna ve yaşlanan toplumların en değerli kaynağı olarak algılanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Strateji Belgesi hem kısa hem uzun vadeli eylem planlarını hem de gençleri etkileyen temel politika alanlarına- eğitim, istihdam, yaratıcılık ve girişimcilik, sosyal dâhil etme, sağlık ve spor, sivil katılım ve gönüllülük- dair hedefleri içeriyor. Strateji’nin temel amacı gençlik için daha çok eğitim ve istihdam olanağı yaratmak; gençliğin topluma en üst düzey katılımını ve erişimini sağlamak; toplum ve gençlik arasındaki dayanışmayı en üst düzeye çıkarmak olarak sıralanabilir.

Avrupa Komisyonu, strateji belgesinin yanı sıra ilk gençlik raporunu da bu hafta yayımladı. Rapor, Avrupa’da gençliğin durumunu bir dizi istatistikî veri kullanarak genel olarak özetliyor, ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları gözler önüne seriyor. Konsey tarafından hazırlanması istenen raporun her üç yılda bir yenilenmesi bekleniyor. Raporun iki temel amacı şu şekilde sıralanabilir: İlk olarak yeni gençlik işbirliği çerçevesini varolan istatistiklerle desteklemek; ikinci olarak ise veriye dayalı politika oluşturma çalışmalarına hız vermek. Bu amaçlar doğrultusunda önümüzdeki yıllarda gençlik politikaları alanında bilinçli bir yol izlenmesi bekleniyor.