İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-3 MAYIS 2009

IMF DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ RAPORUNU YAYIMLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda global ekonomide hızlı bir düzelme öngörmediklerini açıkladı. 2009’da dünya GSYH’sinin %1,3 küçüleceği ve 2010’da %1,9 ile kısmi bir iyileşme görüleceği tahmininde bulunan IMF ekonominin düzlüğe çıkabilmesi için finans sektörünün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belitti. Rapora göre gelişmiş ekonomilerin reel GSYİH’sinde 2008’in dördüncü çeyreğinde %7,5 düşüş kaydedildi.

ABD, finansal kriz ve konut sektöründeki düşüşten en fazla etkilenen ülke oldu. Batı Avrupa ve Asya’nın gelişmiş ülkeleri global ticaretin gerilemesi ve artan finansal sorunlardan olumsuz etkilendiler. Yükselen ekonomilere sahip ülkeler de global krizden kötü etkilenerek 2008 dördüncü çeyrekte ekonomik faaliyetlerinde %4 küçülme kaydettiler. Avro Alanı’na ilişkin tahminler daha da olumsuz yönde, bu yıl %4,2 küçülme tahmin edilirken gelecek yıl da resesyon bekleniyor.