İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-3 MAYIS 2009

KONSEY BEŞ ÜLKENİN AŞIRI KAMU AÇIKLARINA İLİŞKİN KARARLAR ALDI

Avrupa Konseyi 27 Nisan’da Fransa, Yunanistan, İrlanda ve İspanya’nın aşırı bütçe açıklarına ilişkin çeşitli kararlar kabul etti, İngiltere’nin de bütçe açıklarına karşı etkin önlemler almadığı sonucuna vardı. Konsey bir dizi tavsiye kararıyla bu beş ülkeyi kamu açıklarını GSYİH’nin %3’ü olan tavan düzeyin altına çekmeye çağırdı. Bütçe açıklarının azaltılması için Yunanistan’a 2010, İspanya ve Fransa’ya 2012, İrlanda’ya 2013 ve İngiltere’ye 2013-2014’e kadar süre verdi.