İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-3 MAYIS 2009

KOMİSYON FİNANS SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR VE YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İKİ TAVSİYE KARARI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu finansal hizmetler sektöründe ücretlendirme politikasına ilişkin iki bağlayıcı olmayan tavsiye kararı kabul etti. İlk karar, borsaya kote şirketlerin yöneticilerinin ücretlendirmesine ilişkin 2004’te alınan tavsiye kararında değişiklik yaparken, ikincisi ise finansal piyasalarda yatırım yaparak risk alan finans çalışanlarının ücretlendirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunuyor. Borsaya kayıtlı şirketlerin yöneticilerinin ücretlendirilmesine ilişkin tavsiye kararı ücret yapısı ve ücret düzeyinin belirlenmesinin iç prosedürlere göre yapılmasını öngörüyor.

Komisyonun görüşüne göre, ücretlendirme performansa göre olmalı, böylece başarısızlık halinde, performansa göre aşırı yüksek olarak görülebilecek ve ödüllendirme sayılabilecek durumların ortaya çıkması önlenebilir. Komisyon, ücretlendirme politikasıyla yöneticilerin daha etkin ve sorumlu olmalarını sağlamaya çalışıyor. Finans çalışanlarının ücretlendirilmesine ilişkin ikinci tavsiye kararında ise Komisyon, finans çalışanlarının ücret politikasının güçlü ve etkin risk yönetimini teşvik edecek şekilde düzenlenmesini istiyor.