İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2009

BREMEN’DE “GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ VE AVRUPA’NIN GELECEĞİ” KONULU BİR ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENDİ

8-9 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Bremen kentinde AB tarafından fonlanan Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesi programı kapsamında “Anlayış Köprüleri: Kültürlerarası Avrupa ve Türkiye’nin Katkısı” projesinin ilk ayağını oluşturan konferans gerçekleştirildi. Konferans Marmara Üniversitesi, Bremen Üniversitesi ve Bremen Türk-Alman İşbirliği Enstitüsü – Göçmenler ve Kültürlerarası Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlendi.

Konferansa Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan Bozkır, Eski Büyükelçi ve CHP Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan Vekili Onur Öymen, Eski Dış işleri Bakanı ve Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Federal Almanya Parlamentosu Sol Parti Meclis Grubu milletvekili Hakkı Keskin, Federal Almanya Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti milletvekili Lale Akgün, İKV Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu,  Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Dartan, Bremen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Wilfried Müller, Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Jean Monnet Kürsüsü başkanı Prof. Dr. Hagen Lichtenberg, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, Viyana Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Peter Bendixen Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve İKV Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Çiğdem Nas, Güneydoğu Avrupa Derneği Direktörü Dr. Hansjörg Brey, Stuttgart Barosu avukatlarından Dr. Rolf Gutmann, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) İstanbul Bilgi Merkezi eski başkanı Susanne Scheiter katıldı.

Konferans kapsamında Türkiye’nin AB üyeliğinin Avrupa’nın geleceğine yapacağı katkılar ve engellerin nasıl aşılacağı konuları tartışıldı. AB içinde Türkiye’nin üyeliğine yönelik çeşitli kuşku ve karşıtlıkları doğuran siyasi, kültürel ve ekonomik nedenler ele alındı. Açılış konuşmalarında Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Dartan Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin gelişimi ve bugünkü durumdan söz ederek bu bağlamda Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. AB Nezdinde Daimi Büyükelçimiz Volkan Bozkır Katılım müzakerelerinin seyri ve sorunlu alanları açıklayan bir konuşma yaptı. CHP’den Onur Öymen AB’nin Türkiye’ye yönelik politikasını netleştirmesi gereği üzerinde durdu.

Federal Almanya Parlamentosu’nun Türk kökenli iki milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin ve Dr. Lale Akgün Almanya’da yaşayan Türklerin yaşadıkları topluma her anlamda entegre olmalarının önemini vurguladı. Türkiye’nin AB ile bütünleşme sürecinde AB ülkelerinde ikamet eden Türk kökenli vatandaşların da bir kültür elçisi olarak rollerinden söz edilen konferansta Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin önemi ifade edildi.

Kültür araştırmaları ve iktisat konularında çalışan Prof. Peter Bendixen günümüz kültürünün yozlaşması ve tüketim kültürünün toplumlar arası diyalog ve anlayışı da zora soktuğunun altını çizdi. İmajoloji konusunda çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu tarih boyunca Alman edebiyatında Türk imgesinin gelişiminden söz etti. Doç. Dr. Çiğdem Nas Avrupa kimliğinin oluşum süreci ve bu süreçte Türkiye’nin bir öteki olarak inşa edilme çabalarını değerlendirdi.

Konferansın ikinci gününde İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu AB’nin Türkiye’ye yönelik tutumunu eleştirdi. Türkiye’nin AB katılım sürecinde sorun yaratan konuların başında gelen vize ve serbest dolaşım konusu üzerinde durdu ve AB ile gümrük birliği içinde olan bir ülkenin iş adamlarına vize uygulanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Stuttgart Barosu avukatlarından ve Soysal davasının avukatı Dr. Rolf Gutmann ise Avrupa Adalet Divanı’nın Sosyal kararının AB üye devletleri tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunda ne gibi sonuçlara yol açabileceğini açıkladı. Avrupa Adalet Divanı’na gelen Türk vatandaşlarının sosyal haklarını ilgilendiren birçok davada avukatlık yapmış olan Bremen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hagen Lichtenberg AB’deki Türk vatandaşlarının sosyal hakları ve serbest dolaşım konularında atılması gereken adımlara dikkat çekti.

Dr. Hansjörg Brey genel olarak AB’nin güneydoğu Avrupa’ya yönelik genişleme süreci ve Türkiye’nin rolünden söz etti. Eski Dış işleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ise Türkiye’nin AB karşısında tamamen bağımlı bir konuma gelmesinin tehlikelerine vurgu yaparken ulusal öncelikler ile AB hedefinin çelişmemesi gerekliliğine dikkat çekti. Son olarak DAAD’den Susanne Scheiter gelecek için iyimserliğin kaybedilmemesi gerektiğini ve Türkiye ile Almanya arasındaki AB konusundaki işbirliğinin süreceğini ifade etti.