İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2009

AVRUPA PARLAMENTOSU, MEDIA MUNDUS PROGRAMINI KABUL ETTİ

7 Mayıs tarihinde, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda gerçekleştirilen oylama neticesinde MEDIA MUNDUS Programı, 16 ret ve 25 çekimser oya karşılık, 484 evet oyuyla kabul edildi. Bu çerçevede, ortak karar verme usulü uyarınca parlamenterler tarafından kabul edilen 15 milyon Avro’luk finansman paketi ile Avrupa görsel işitsel sektörünün dünya çapındaki rekabet etme gücünün ve AB’nin üçüncü dünya ülkeleriyle işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Raportör Ruth Hieronymi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kültürel çalışmaların sadece ticari açıdan değerlendirilmemesi, bunların ortak Avrupa kimliğine katkısının dikkate alınması gerektiği belirtildi. 2011–2013 yıllarını kapsayan MEDIA MUNDUS programının hedefleri şunlar:

  • Bilgi paylaşımının geliştirilmesinin yanı sıra eğitim programları ve fonlar aracılığıyla, üçüncü ülke piyasalarına erişimi sağlamak üzere uluslararası profesyonel işbirliklerinin teşvik edilmesi ve uzun vadeli ticari ilişkilerin geliştirilmesi;
  • Küresel düzeyde görsel-işitsel çalışmaların rekabet gücünün ve uluslararası alanda dağıtımının iyileştirilmesi;
  • Bu tür eserlerin dağıtımının ve görünürlüğünün artırılarak kültürel çeşitlilik arz eden eserlere yönelik kamuoyu talebinin canlandırılmasının sağlanması.  

Raporda ayrıca uluslararası piyasalarda yeni görsel-işitsel çalışmalara yönelik talebin son yıllarda hızla artmasına karşın, Avrupa eserlerinin üçüncü ülke piyasalarına dağıtımını yavaşlatan yapısal zayıflıkların, Avrupa görsel-işitsel sektörünün bu piyasalardan azami ölçüde faydalanmasını engelleyerek, rekabet gücünü tehdit ettiği belirtiliyor. Bu doğrultuda, MEDIA MUNDUS Programı’na hazırlık olarak, Avrupa Parlamentosu, AB ile üçüncü ülke görsel-işitsel piyasaları arasındaki bağları geliştirmek üzere, MEDIA International’ı kabul etti. Bu programın büyük ilgiyle karşılanması üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından Mayıs 2008’de kabul edilen bir bildirge ile mevcut MEDIA programından esinlenen MEDIA MUNDUS Programı kabul edildi.