İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2009

AVRUPA KOMİSYONU 7. ÇERÇEVE PROGRAMLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME RAPORUNU AÇIKLADI

Komisyon raporunda 54 milyar Avro bütçeye sahip 7. ÇP’nin küresel ekonomik krizle mücadele için uygun bir araç olduğunu belirtti. Çevre, enerji, nanoteknoloji, sürdürülebilir kalkınma ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi son derece önemli alanlara kaynak aktarıldığının söylendiği raporda teknoloji platformlarının sanayinin ihtiyaçlarına cevap verilmesinde yardımcı olduğu ve Avrupa Araştırma Konseyi’nin bilimsel mükemmellik alanında küresel rekabet içerisinde olan bilim insanlarını desteklediği vurgulandı.

Ancak rapor KOBİ’lerin ve yeni üye ülkelerdeki araştırmacıların 7.ÇP’ye katılımının sınırlı kalması, idari prosedürün basitleştirilmesi gibi önemli sorunların olduğunun da altını çiziyor. Bu sorunların üstesinden gelinmesi için Komisyon, bağımsız bir uzman grubunun
2010 sonbaharında hazır olacak şekilde bir ara dönem değerlendirme raporu hazırlamasını istedi.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla ilgili daha detaylı bilgiye http: //ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=reports adresinden ulaşmak mümkün.