İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2009

REACH TÜZÜĞÜ TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kararda, Komisyon ve üye devletler, çalışanların iş ortamlarında asbestosa maruz kalmalarının engellenmesi konusundaki yönetmeliği katı bir şekilde uygulamaya davet ediliyor. Ayrıca, Komisyon 2009 yılı sonuna kadar asbestos liflerinin ve bu lifleri içeren ekipmanın kontrollü bir şekilde yok edilmesine yönelik bir öneri hazırlamaya çağrılıyor. Parlamento 2015’e kadar tüm asbestos türlerinin ve asbestos liflerinin kullanımının yasaklanmasını istiyor.