İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2009

AVRUPA KOMİSYONU’NUN 2009 BAHAR DÖNEMİNE İLİŞKİN EKONOMİK TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu’nun 2009 bahar dönemine ilişkin ekonomik tahmin raporu 4 Mayıs’ta yayımlandı. İki hafta önce IMF’nin yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporuna göre biraz daha iyimser bir tablo çizen raporda 2009–2010 döneminin zor geçeceği, ancak ekonomi destek önlemleri etkisini gösterdikçe toparlanma sürecine girileceği belirtiliyor.
AB GSYİH’sinin 2009’da %4 azalmasına karşın 2010’da ivme kazanması bekleniyor. AB’de yaşanan resesyonun arkasındaki temel faktörlerin, global finansal krizin etkisiyle dünya ticaretindeki hızlı daralma ve bazı ülkelerde konut piyasasında yaşanan sorunlar olarak nitelendiriliyor. İşgücü piyasalarının da durgunluk ortamından ciddi şekilde etkilenmesi ve işsizlik oranının 2010’da %11’e yükselmesi bekleniyor. Kamu açığının ise Ekonomi Kurtarma Paketi doğrultusunda alınan çeşitli önlemler nedeniyle hızla artarak 2010’da GSYİH’nin % 7’sine ulaşması söz konusu.

Komisyon’un Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Joaquin Almunia, ABD, Asya ve Avrupa’da ekonomik canlanmaya dair olumlu sinyaller alınmaya başlandığını söyledi. Ancak, işsizlik oranlarının oldukça yüksek düzeyde olduğuna, Avro Alanı’nda 2007’de %7,5’ten 2009’da %9,9’a ulaştığına işaret eden Almunia, finansal krizin sosyal kriz ve işsizlik krizine yol açacağının altını çizdi. Aktif istihdam tedbirleriyle soruna çözüm aranması gerektiğini, sorunun boyutunun gözardı edilmekte olduğunu belirtti.