İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2009

İRLANDA EKONOMİSİ ZOR DURUMDA

Avro Alanı Başkanı Jean-Claude Juncker, İrlanda’da ekonomik durumun zor ve karmaşık olduğunu açıkladı. GSYİH’nin % 9 azalması ve kamu açığında görülen patlama (Komisyon’un tahminine göre bu yıl %12, 2010’da %15,6) nedeniyle bu ülkeden 2013’e kadar GSYİH’nin %3’ü olan eşik düzeye gelmesi istendi.

Juncker, İrlanda’nın yakın zamanda bütçe önlemleri aldığını ve bütçesinin kontrol altına alınması konusunda görüş birliğinde olduklarını belirtti. Komisyon’un Ekonomik Parasal İşlerden sorumlu üyesi Joaquin Almunia da İrlanda’nın AB içinde bir ekonomik başarı örneği iken şu anda ekonomik kriz nedeniyle ciddi sorunlarla yüzyüze olduğunu belirtti. Geçmişte yapılan hatalara da işaret eden Almunia, aşırı büyüyen konut sektörünün ülkede dengelerin bozulduğunun en önemli sinyali olduğunu, konut sektöründe kredilerin aşırı büyümesinin sürdürülemez olduğunun görülerek önlem alınmış olması gerektiğini söyledi.