İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

YENİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNİN MERKEZİNDE YENİ BECERİLER, HAYAT BOYU ÖĞRENME VE HAREKETLİLİK VAR

12 Mayıs’ta Eğitim, Gençlik ve Kültür Konsey’inde bir araya gelen Avrupalı Eğitim Bakanları, eğitim ve öğretimde Avrupa çapında iş birliği için 2020’ye kadar geçerli olacak yeni bir stratejik çerçeve belirledi. Bir önceki çerçeve 2002 yılında kabul edilmiş, ancak demografik değişimlerin ve teknik gelişmelerin sonucunda işlerliğini yitirerek kısıtlayıcı hale gelmişti. Yeni çerçeveyi oluşturan delegeler, eğitim ve öğretimde arzın çeşitlendirilmesi ihtiyacına dikkat çekerek ekonomik kriz ortamının ödenek kısıtlamalarına bahane olmaması gerektiğini özellikle vurguladı. Öğretmenlerin belirlenen hedefleri gerçekleştirmede oynadıkları merkezi role değinen delegeler, öğretmenlerin statülerinin iyileştirilmesinin yeni işbirliği çerçevesinde büyük önem taşıdığını belirtti.

Konsey’de, başta Avusturya olmak üzere çeşitli ülkeler reformların ulusların kendilerine has özelliklerine uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini savundu. Görüşmelere katılan tüm bakanlar reformların Avrupa çerçevesini belirleyecek dört temel stratejik hedef etrafında oluşturulması gerektiği ve sürecin “Açık İletişim Metodu”nun (open method of communication, OMC) sağlayacağı etkin deneyim paylaşımı sayesinde, eğitimde işbirliğini artıracağı konusunda mutabakat sağladılar.

Eğitim ve öğretimde çok yönlü bir işbirliği amaçlayan çerçevenin temel aldığı dört hedef şöyle:

1) Hayat boyu öğrenmenin ve hareketliliğin önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması ve tam anlamıyla hayata geçirilmesi: Ulusal yeterlilik derecelerinin çerçeveleri üye devletler tarafından belirlenmeye devem edilmeli ve öğrenim hayatı esnekleştirilmeli; Avrupa çapında hareketliliğin 2020 yılına kadar yüzde yirmi oranında arttırılması hedefinin korunması

2) Eğitim ve öğretimde kalite ve verimliliğin arttırılması: Bu konudaki en büyük zorluk başlıca amacı kalite olan çerçeve içerisinde, üye devletlerin belirlediği temel becerilerin edinilmesini sağlamak

3) Hakkaniyet, sosyal bütünlük ve aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılması: Sosyal sınıfı ne olursa olsun her vatandaş iş dünyasının gerektirdiği mesleki becerileri hayat boyu öğrenmenin sunduğu imkanlarla edinebiliyor ve geliştirebiliyor olmalı

4)Yaratıcılık, innovasyon ve girişimciliğin eğitim ve öğretimin her aşamasında teşvik edilmesi: Küresel çapta var olmak isteyen şirketlerin önemle aradığı bu üç özelliğin geliştirilmesi; eğitim-araştırma-innovasyon üçgeninin işlerliğini sağlamak

Dört hedefin yanı sıra, Konsey, eğitim ve öğretim kurumları ile başta işverenler olmak üzere, tüm sosyal ortaklar arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu. Bakanların Mart ayında Prag’da gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmede oluşturulan fikir, özellikle kriz ortamında ihtiyaç duyulan bu işbirliğiyle hem iş dünyasına hem de eğitim ve öğretim dünyasına yarar sağlamayı amaçlıyor.

AB dönem başkanlığını yürüttükleri 2009 yılının Avrupa yaratıcılık ve innovasyon yılı olduğunu hatırlatan Çek delegasyonu, kültürün yaratıcılık ile ayrılmaz bir bağı olduğunu vurgulayarak Konsey’den çerçeveye dahil edilmesi talebinde bulundu. Böylece, üye devletler kültürel uğraşları teşvik etmeyi, geliştirmeyi; yaratıcı sektörlerle ilişkilerini arttırmayı ve bu konuda deneyim alış verişinde bulunmayı da ajandalarına eklediler.

Kapanış konuşmasında Çek Eğitim Bakanı Miroslava Kopicova, rekabetin ve sürdürülebilir gelişmenin ön koşulunun yüksek donanımlı bir eğitim öğretim kadrosu olduğuna değinirken, Eğitim, Öğretim, Kültür ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Jan Figel, açıklığın sağlanabilmesi ve yeni fikirlerin geliştirilebilmesi için üçüncü ülkelerin de sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.