İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİDE 2010 HEDEFLERİNİ YAKALAYAMAYACAĞI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan 24 Nisan 2009 tarihli Yenilenebilir Enerji İlerleme Raporu’nda, AB’nin yenilenebilir enerjide 2010 yılı hedeflerini yakalayamayacağı belirtildi. Raporda, elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir kaynakların oranının hedeflenen %21’in altında kalarak %19, ulaştırmada kullanılan fosil yakıtlardaki yenilenebilir kaynakların oranının ise %5,75 yerine %4 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Rapor son iki yılda yapılan çalışmalara bakıldığında bazı üye devletlerin hedeflerine ulaşırken bazılarının ise bu hedeflerin oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor.

Her ne kadar Komisyon tarafından hedeflerinin gerisinde kalan ülkeler için yaptırım prosedürü başlatılmış olsa da mevcut düzenlemelerin yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması için yeterince somut bir yasal çerçeve oluşturmaması önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenle Komisyon, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edecek yeni düzenlemelerin yürürlüğe girecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Yenilenebilir Enerji İlerleme Raporu’nun tamamına http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0192:EN:NOT adresinde ulaşmak mümkün.