İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

AVRUPA KOMİSYONU HAVA GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ YENİ BİR DÜZENLEME KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu tarafından 11 Mayıs 2009’da kabul edilen yeni taslak yönerge uyarınca Topluluk havayolu şirketlerine hava güvenliği harçları getiriliyor. Taslak yönerge, Üye Devletler tarafından, uygulamanın doğru bir biçimde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve ortaya çıkacak sorunların çözümü için bir denetim kurumu oluşturulmasını zorunlu kılıyor.

Taslak yönerge uyarınca güvenlik harçlarının yolcular ya da havayolu şirketleri arasında ayrımcılık yaratmaması gerekiyor. Bunun yanında havayolu şirketleri ve onların temsilcileriyle, güvenlik harçları sisteminin işleyişi ve bu harçların oranlarıyla ilgili yılda en az bir kez istişare edilmesi gerekiyor. Kullanıcılara belirlenen güvenlik harcının gerekçesinin, içerdiği masrafların, hesap yönteminin detaylı olarak bildirilmesi gerekiyor.