İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

AVRUPA`DA SENDİKALAR KRİZE KARŞI EYLEM YAPTI

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) çağrısıyla, 14–16 Mayıs 2009 tarihleri arasında sayıları 150.000'i bulan işçiler, Madrid, Brüksel, Prag ve Berlin'de, krizde insana öncelik verilmesi ve Yeni Toplumsal Sözleşme için eylem yaptı.

Avrupa Komisyonu tarafından iş yaşamında "esneklik" ve "güvence" kavramlarının birleştirilmesi ile oluşturulan "güvenceli esneklik" (flexicurity) kavramını eleştiren işçiler, Avrupalı yöneticilerin kriz ortamında "esneklik" baskısına karşı "önce insan" ve "iş güvencesi" koşullarını sağlamasını istediler. Göstericiler toplumsal adalete, dayanışmaya, daha fazla işe ve daha iyi çalışma koşullarına öncelik veren bir Yeni Toplumsal Sözleşme isterken, toplumsal korumanın, toplumsal dışlanmayı engelleyecek şekilde genişletilerek tanımlanmasını talep ettiler.