İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

FRANSIZ MECLİSİ, “HADOPİ” KANUN TASARISINI ONAYLADI

13 Mayıs tarihinde, internette korsan yayıncılığın önlenmesi için hazırlanan tartışmalı kanun tasarısı, Fransız meclisinde 233’e karşı 296 oyla kabul edildi. Telif hakkı sahibinin iznini almadan yasadışı yollardan dosya indirme girişiminde bulunan kullanıcıların, üç uyarı neticesinde internete erişiminin kesilmesi önerisinin yer aldığı yeni kanun tasarısı uyarınca, kurulacak yüksek karar merci (HADOPİ) tarafından iki defa uyarılan kullanıcıların, ihlale devam etmesi halinde, üçüncü girişimlerinde internete erişimlerinin yaklaşık bir yıl süreyle kesilmesi öngörülüyor. Mahkeme kararı olmaksızın bu tür bir yasağın uygulanmasının temel insan hakları ihlali olduğu yönündeki eleştirilere karşın, söz konusu tasarının kanun haline gelebilmesi için Fransız Senatosu ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından onaylanması gerekiyor.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması öngörülen “Telekomünikasyon Paketi”nin temel unsurları üzerinde kurumlar arasında görüş birliği sağlanmasına karşın, AP tarafından metne eklenen bir değişiklik önergesi nedeniyle söz konusu paket üzerinde uzlaşmaya varılamamıştı. Bu çerçevede, Fransa’nın yasadışı yollardan korsan içeriğe ulaşarak telif haklarını ihlal eden internet kullanıcılarına yönelik ağır yaptırımlar uygulanmasını savunan tutumuna karşılık, AP tarafından sunulan değişiklik önergesinde (138/46), kamu güvenliği tehlikede olmadığı sürece, yargı makamları tarafından daha önceden verilmiş kararlara başvurulmadan, son kullanıcıların internete erişimlerinde temel hak ve özgürlüklerinin kesinlikle sınırlandırılamayacağı belirtiliyor.