İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

AVRUPA KOMİSYONUNDAN INTEL’E REKOR PARA CEZASI

Avrupa Komisyonu rekabet kurallarına aykırı olarak hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle bilgisayar teknolojilerinde faaliyet gösteren Intel Corporation’a (Intel) 1 milyar 60 milyon avro tutarında rekor para cezası verdi. Komisyonun Rekabet Komiseri Neelie Kroes tarafından yapılan açıklamada “yıllarca bilgisayar çipleri pazarındaki rakiplerini dışlayarak milyonlarca Avrupalı tüketiciyi zarara uğratan Intel’in bu davranışının sert bir şekilde cezalandırılması gerektiği” belirtildi.

Komisyonun kararında rekabet ihlali olarak, 2002-2007 yılları arasında Intel’in % 70 Pazar payına sahip olduğu x86 CPU (central processing units-merkezi işlem birimleri) pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanması oldu. Komisyona göre Intel bir yandan bilgisayar üreticilerine (Acer, Dell, HP, Lenovo ve NEC) ihtiyaç duydukları x86 CPU’ların tamamını ya da büyük bölümünü kendisinde almaları şartıyla bunlara gizli veya açık indirimler uygulamak, diğer yandan büyük bir perakende dağıtım firması olan Media Market’ın sahibi olduğu Media Saturn Holding’e sadece x86 CPU ile uyumlu bilgisayarları satması karşılığında büyük ödemeler yapmak yoluyla ilgili piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandı. AB rekabet kurallarına göre verilebilecek para cezasının tavanı firmaların cirolarının % 10’udur. Komisyonun bu olayda verdiği para cezası Intel’in 2008 yılı cirosunun % 4.15’ine karşılık gelmektedir. Intel’den yapılan açıklamada ise verilen cezanın haksız olduğu ve Komisyonun kararına karşı Avrupa Adalet Divanında dava açacakları bildirildi.