İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

DÜNYADA ALINAN ANTİ-DAMPİNG TEDBİRLERİ SAYISINDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan raporda, 2008’in ikinci yarısında 2007’nin aynı dönemine oranla açılan anti-damping soruşturması ve alınan anti-damping önlemlerinin sayısında net artış olduğu ortaya konuldu. Rapora göre 2007’de 163 olan anti-damping soruşturması sayısı, 2008’de 208’e yükseldi ve 2007’de 107 anti-damping önlemi uygulanırken 2008’de bu sayı 138 oldu. 2007 yılında olduğu gibi 2008 yılında da en çok anti-damping önlemi (vergisi) Çin’e karşı uygulandı.

34 anti-damping soruşturması ile mallarına karşı en çok soruşturma açılan Çin’i,
14 soruşturmayla Avrupa Birliği, 6’şar soruşturmayla ABD, Tayland ve Tayvan,
5’er soruşturmayla Güney Kore, Endonezya ve Malezya, 4’er soruşturmayla da Suudi Arabistan ve Hindistan izledi. 2008 yılının ikinci yarısında en çok anti-damping soruştuması açan ülke ise açtığı 42 soruşturmayla Hindistan oldu. Hindistan’ı Brezilya (16), Çin (11), Türkiye (10), Arjantin ve AB (9) izledi. Sektörel olarak bakıldığında ise, 43 soruşturmayla temel metal ürünleri ilk sırayı aldı. Bunu kimyasal ürünler (22), tekstil (19) ve plastik ürünler (14) izledi. Rapora göre 2008’in ikinci yarısında 11 DTÖ üyesi ülke toplam 81 adet anti-damping önlemi uyguladıklarını DTÖ’ye bildirdi. Bunlardan Çin, mallarına karşı en çok anti-damping soruşturması açılan ülke olmasının yanı sıra, mallarına karşı en çok anti-damping önlemi (anti-damping vergisi) uygulanan ülke olarak da başı çekti (toplam 81 yeni anti-damping önleminin 37’si Çin’e karşı alındı). En çok anti-damping önlemi uygulayan ülkelerin başında 21 önlemle ABD yer aldı. Bunu Hindistan (13), Türkiye (11), Brezilya (8), AB (6) ve Arjantin (3) izledi. En çok anti-damping önlemi uygulanan sektörler sırasıyla, kimyasal ürünler (26), temel metal ürünler (13), plastik ve kağıt ürünler (11) ve tekstil (10) olarak gerçekleşti.