İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

POLONYA’NIN AVRO ALANI’NA ÜYELİĞİ ERTELENEBİLİR

Polonya Maliye Bakanı Jacek Rotowski ülkenin Avro Alanı’na 1 Ocak 2012’de üye olması hedefinin bir yıl ertelenebileceğini açıkladı. 2012 hedefinin hala gerçekçi olduğunu belirten Rotowski ancak global kriz nedeniyle bunun bir yıl ertelenebileceğini belirtti.

Polonya’nın, 2012 başında tek para birimi olan Avro’yu kabul etmeden en az iki yıl önce Avrupa Döviz kuru mekanizması ERM II’ye dahil olması gerekiyor. Ekonomik ve mali kriz nedeniyle Polonya para birimi Avro’ya göre önemli düzeyde değer kaybetti ve ancak son birkaç haftadır istikrar kazanmaya başladı. Diğer yandan, Polonya’da bu yıl GSYİH’daki azalış ve kamu finansmanının kötüye gitmesi gibi sorunlarla da baş etmesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu’nun tahminine göre GSYİH’nın bu yıl %1,4 oranında düşmesi bekleniyor. Kamu açığının GSYİH’ya oranının da referans değer olan %3’ün çok üzerine çıkarak bu yıl % 6,6’ya ulaşması ve uygulanan politikalar değişmediği takdirde 2010’da %7,3’e ulaşması bekleniyor. Kamu borcunun GSYİH’ya oranı’nın da izin verilen en fazla %60 değerine yaklaşarak 2009’da %53,6 ve 2010’da %59,7’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durumda Komisyon tarafından Polonya’ya aşırı bütçe açığı prosedürü uygulanması gerekecek ve Polonya’nın da Avro’ya geçmede kararlı olması halinde öngörülen mali istikrar tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulaması gerekecek.