İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2009

AB GSYİH’SİNDE 2009 İLK ÇEYREĞİNDE %2,5 ORANINDA REKOR DÜŞÜŞ

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat’ın 15 Mayıs’ta açıkladığı verilere göre AB’de  resesyon derinleşti. 2009’un ilk çeyreğinde Avro Alanı ve AB-27, 2008’in son çeyreğine göre GSYİH’da %2,5’lik rekor bir düşüş kaydederek Amerika Birleşik Devletleri’ni bile geride bıraktı.

Avro Alanı GSYİH’sı, 2008 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde %0,2, 2008’in dördüncü çeyreğinde %1,6 oranında azalmıştı. Eurostat, GSYİH’da söz konusu düşüşün Avro Alanı istatistiklerinin kaydedilmeye başlandığı 1995’ten bu yana bir çeyrekte gerçekleşen en büyük düşüş olduğunu açıkladı. Avro alanı 1999 yılında oluşturulduğu için, Eurostat karşılaştırma yapabilmek amacıyla geriye dönük bir tahmin yaparak söz konusu yıllar için veriler oluşturdu.

AB-27’de 2008 son çeyreğinde %1,5’lik düşüş kaydedilmişti. AB-27’nin GSYİH’sı yıllık bazda ise %4,4’lük bir azalma kaydetti. Avro Alanı’nın önde gelen ekonomilerinden özellikle Almanya krizden kötü etkilendi ve 2009’un ilk çeyreğinde GSYİH’sında %3,8’lik bir düşüş kaydedildi. Bu da çeyrek dönemlere ait istatistiklerin yayınlanmaya başlandığı 1970’ten beri, Almanya’nın yaşadığı en büyük düşüş anlamına geliyor. Yine 2009 ilk çeyrekte İtalya’da %2,4, İspanya’da %1,8 küçülme yaşandı. Fransa, GSYİH’sında %1,2’lik düşüşle diğer ülkelere göre çeyreği daha iyi durumda kapattı. Avro Alanı dışında olan İngiltere’de ise 2009’un ilk çeyreğinde %1,9’luk bir düşüş gerçekleşti.