İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2009

İSVEÇ DÖNEM BAŞKANLIĞI’NIN ÖNCELİKLERİ ARASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YER ALACAĞI AÇIKLANDI

İsveç Dönem Başkanlığı’nın öncelikli gündem maddeleri arasında enerji verimliliği ve eko-verimliliğin yer alacağı açıklandı. İsveç Dönem Başkanlığı’nın enerji performansına ilişkin üç yasal düzenlemeyle ilgili Konsey ve Parlamento arasındaki tartışmaları sonlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Söz konusu düzenlemelerin üye devletlerin enerji bakanlarının katılacağı 7 Aralık 2009 tarihli Konsey toplantısında kabul edilmesi öngörülüyor. İsveç Dönem Başkanlığı tarafından ele alınacak bir diğer konu ise enerji güvenliği. Bununla ilgili bir yasal düzenleme paketinin Kasım ayında Komisyon tarafından açıklanması bekleniyor. Enerji Konseyi toplantısının yanında İsveç Dönem Başkanlığı enerji alanında aşağıda sıralanan üç önemli toplantıya da ev sahipliği yapacak:

14-15 Eylül 2009 Rüzgar enerjisiyle ilgili uluslar arası konferans

16-18 Eylül 2009 Eko-verimli biyoenerjiyle ilgili üst düzey toplantı

21-22 Eylül 2009 Stratejik Enerji Teknoloji Planı’na ilişkin konferans