İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2009

AB KAMU İHALELERİ KONUSUNDA DÖRT ÜYE DEVLET İÇİN İHLAL SÜRECİNİ SÜRDÜRÜYOR

Komisyon 14 Mayıs’ta aldığı bir kararla kamu ihaleleri konusunda İrlanda, İtalya ve Litvanya’ya karşı açılan ihlal süreçlerinde bir sonraki aşamaya geçme ve Slovakya’ya karşı ihlal süreci başlatma kararı aldı.

İrlanda hayvan kimlik etiketleri ile ilgili bir ihalede AB kamu ihaleleri müktesebatına uymadığı gerekçesiyle Avrupa adalet Divanı’na sevk edildi. İtalya’ya ise bir gerekçeli karar gönderilerek bazı sivil ve askeri helikopterlerin alımında teklif çağrısı yapmadan ihale kararı verdiği ve bu şekilde yasadışı davrandığı hükmüne varan Avrupa Adalet Divanı Kararı’na (C-337/05) uymaya davet edildi. Litvanya’ya da, 60 milyon Avro değerindeki ve maliyeti kısmen Avrupa Uyum Fonu tarafından karşılanan demiryolu telsiz iletişim sistemi modernizasyonu projesini teklif çağrısında bulunmadan ihale ettiği gerekçesiyle bir gerekçeli karar gönderildi.

Slovakya’ya ise neden üç teklif sahibinin Ulusal Otoyol Şirketi’nin Elektronik Ücret Alımı Sistemi projesi çağrısı dışında tutulduğunu soran bir resmi ihbar mektubu gönderilmesi kararlaştırıldı.