İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2009

AVRUPA KOMİSYONUNUN GEÇTİĞİMİZ HAFTA ONAY VERDİĞİ DEVLET YARDIMLARI

Fransa- Avrupa Komisyonu Fransa’nın biobilişim alanında araştırma-geliştirme programı için sağladığı devlet yardımına onay verdi. Söz konusu program biomedikal veri tabanlarının uygulanması için sistematik modelleme ve simülasyon araçlarının kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Beş yıl sürecek olan araştırma-geliştirme programının toplam maliyeti 118.2 milyon avro olup, bunun 46.3 milyon Avroluk kısmı kamu tarafından devlet yardımı olarak sağlanacak.

İsveç- Komisyon İsveç’in, Scania’nın İsveç’teki üretim tesislerinde çalışan personelin eğitimi için verdiği 11 milyon tutarındaki devlet yardımını onayladı. Scania İsveç’te 13.000 kişiyi istihdam etmekte ve bu eğitim programıyla ağır vasıta sanayinde ve bununla bağlantılı sektörlerde çalışanların istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmakta.

Danimarka- Komisyon Danirmarka’nın, Fionia Bank’a sağladığı kurtarma yardımına onay verdi. Yardım 685 milyon Avro’luk kredi kolaylığı ile Bankanın likidite seviyesini %11,5 oranına kadar çekecek şekilde 134 milyon Avro tutarında sermaye sağlanmasını öngörmekte.