İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2009

AVRUPA KOMİSYONU POLONYA, LETONYA VE AVUSTURYA’NIN VERGİLENDİRME MEVZUATINDA AB MEVZUATINA AYKIRI HÜKÜMLER BULDU

Avrupa Komisyonu 14 Mayıs’ta doğrudan vergilendirme alanında mevzuatı ihlal etmelerinden dolayı Polonya ve Letonya’ya karşı işlem başlatmaya karar verdi.

Bu kapsamda Polonya, yurt dışında kayıtlı otobüsler tarafından sunulan yolcu taşıma hizmetlerine uygulanan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) uygulanmasına ilişkin olarak Avrupa Adalet Divanı’na sevk edildi. KDV direktifi uyarınca, üye ülkeler arası taşımacılık hizmetleri her üye ülke için orada kat edilen mesafe üzerinden uygulanıyor. Polonya’nın, kişi başına ortalama vergilendirilebilir tutar üzerinden sınırda alınan özel bir KDV sistemi bulunuyor. Komisyon bu sistemin Birlik kurallarından sapma gösterdiğini belirtiyor. Dahası, Polonya’nın söz konusu mevzuatı üye ülkeler arası sınırlarda mali kontrol gerektirdiğinden İç Pazar ilkelerine de ters düşüyor. 

Komisyon, Letonya’ya da bir gerekçeli karar göndererek, bina arazilerine ilişkin işlemlere uygulanan KDV istisnasının kaldırılmasını istedi. AB mevzuatı bina arazilerinin kullanılmış ya da ilk defa satılmış olmasına bakılmaksızın vergilendirilmesini öngörüyor. Diğer amaçlarla kullanılan araziler ise KDV’den istisna tutulabiliyor. 

Komisyon ayrıca, Polonya’dan, doğrudan vergilendirme alanında, yabancı yatırım fonlarından alınan faiz ve kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapmasını istedi. Bu kapsamda Komisyon Polonya’ya bir gerekçeli görüş göndererek söz konusu ülkenin yabancı emeklilik ve yatırım fonlarından elde edilen faiz gelirlerine %19 vergi uygulamasını değiştirmesi talebinde bulundu. Benzer şekilde, Polonya’dan yabancı ülkelere ödenen emeklilik ve yatırım fonları faizlerine uygulanan %20 vergi de AB mevzuatına uyumsuz bulunuyor.

Diğer yandan, Komisyon Avusturya’ya da finans temsilcilerinin seçilmesine ilişkin mevzuatını değiştirmesini istedi. Komisyon’a göre, Avusturya’da faaliyet gösteren yabancı yatırım ve emlak şirketlerinin finansal temsilci atamalarıyla ilgili mevzuat ayrımcı koşullar içeriyor. Bunlar hizmet sunma serbestîsi ve yerleşme hakkına da aykırı bulunuyor.