İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

İKV İSTANBUL’DAKİ YEREL YÖNETİMLERİN KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

AB Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında düzenlenen “AB Üyelik Süreci ve AB Hibe Programları” başlıklı eğitim semineri 18 Şubat 2013 tarihinde başladı.  Kaymakamlık ve ilçe belediyeleri çalışanlarından oluşan 100 kişinin üzerindeki katılımcı grubuna, eğitimin ilk gününde projenin destekçilerinden İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından AB ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda seminer verildi. Eğitimde İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas tarafından AB’nin ve Türkiye-AB ilişkilerinin tarihçesi, İKV Hukuk İşleri Müdürü Feridun Karakeçili tarafından AB kurumları ve işleyişleri, İKV Proje Müdürü Çisel İleri tarafından ise katılım müzakereleri süreci aktarıldı. Bir hafta sürecek eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifika verilecek.

Bilindiği üzere İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi 26 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen protokol imza töreni ile resmi olarak başlamıştı. Proje kapsamında yapılacak faaliyetler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kaymakamlık ve ilçe belediyeleri personeline yönelik “AB Üyelik Süreci ve AB Hibe Programları” temalı bir eğitim programı düzenlenmesi
  • Kaymakamlık ve ilçe belediyelerinin AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile AB müktesebatının yereldeki uygulamalarına yönelik bilgi ve deneyim alışverişi yapabilmelerini ve ortak projeler sunabilmelerini teminen “Şehir Eşleştirme Programı” başlatılması
  • “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler” temalı uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi. Sempozyumda ayrıca belediye ve kaymakamlıkların AB standartlarındaki iyi uygulama örneklerinin yer alacağı bir “İyi AB Uygulamaları Sergisi” düzenlenmesi
  • En çok AB projesi kabul edilen ilçenin ödüllendirileceği bir “AB Proje Ödülü” ve İstanbul ilinde uygulanmış ve/veya hâlihazırda uygulanmakta olan projelerin farklı kategorilerde değerlendirileceği “İstanbul İli En Başarılı Proje Yarışması” düzenlenmesi ve ödül kazanan kuruluş temsilcilerine yönelik bir Brüksel çalışma ziyareti organize edilmesi
  • “İstanbul’da AB Projeleri”, “Temel AB Terimleri” ve “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler” sempozyum kitapçıklarının hazırlanması
  • 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri düzenlenmesi

 

İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi’nin yanı sıra AB sürecinin yerel düzeyde sahiplenilmesinin sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı bir projenin yürütüleceği açıklandı. 18 Şubat 2013 tarihinde AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro)” kapsamında İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Güneş ve 20 pilot ilin valileri ile bir çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi”, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında AB Bakanlığı tarafından yürütülecek ve 20 pilot ilde 2 yıl süreyle uygulanacak. Toplam bütçesi 1.950.000 avro olan proje kapsamında, pilot illerin AB konularında doğru ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılacak İhtiyaç Analizi Çalışması sonrasında her ilin ihtiyacına uygun eğitimler, bölgesel çalıştaylar, kapasite geliştirme faaliyetleri, şehir eşleştirme programı, yurtdışı çalışma ziyareti gibi faaliyetler planlanacak. Proje ile ilgili ayrıntılı bilginin yer alacağı internet sitesi www.vabpro.org önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.