İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

G20 MALİYE BAKANLARI VE MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G20 üyesi ülkelerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının katıldığı toplantı 15-16 Şubat 2013 tarihinde Moskova’da gerçekleştirildi.     Toplantı, Rusya'nın 2013 yılında G20'nin dönem başkanı olarak gerçekleştirdiği ilk maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı oldu. Toplantının ana gündeminde küresel ekonomik durum, G20 grubunun "güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi", uzun vadeli yatırım finansmanı ve uluslararası finans sisteminde reform konuları yer aldı.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride Avrupa, ABD, Japonya ekonomilerinde alınan önemli politika önlemleri ve Çin ekonomisinin dayanıklılığı ile birlikte finansal piyasa koşullarının iyileştiği, ancak halen risklerin bulunduğu ve global büyümenin zayıf, işsizliğin ise birçok ülkede yüksek olduğu belirtildi. Avro Alanı’nda daha güçlü bir ekonomik ve parasal birlik oluşturulması, ABD ve Japonya’daki mali belirsizliklerin çözümlenmesi için sürekli olarak çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret edildi. Küresel ekonomideki zayıflıklarla mücadelede sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlanmasının yanı sıra güvenin tesis edilmesi için güçlü reformlar ve koordineli politikaların gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Bunun için, daha güçlü finansal sistem ve büyümenin artırılması için yapısal reformlara dayalı taahhütlerin yerine getirilmesinin sürdürüleceği belirtildi. Parasal politikanın fiyat istikrarına yöneltilmesi ve ekonominin toparlanmasının desteklemesi gerektiğinin altı çizildi.  

Toplantıda yatırımlar konusu da ele alındı ve yatırımlar için uzun vadeli finansmanın ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. G20, uzun vadeli finansmanı etkileyen faktörleri değerlendiren uluslararası kurumların raporunu olumlu buldu ve bunun G20’nin gelecek çalışmalarına temel oluşturacağını belirtti. Raporda uzun vadeli finansmanının mevcudiyeti ve komposizyonunun çeşitli faktörden etkilendiği ve borçlanan çeşitli kesimler ve sektörlere bunun yansıdığı ortaya koyuluyor. Toplantıda ayrıca yatırımların desteklenmesine ilişkin yeni bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiği açıklandı. Bu grubun Dünya Bankası,  OECD, IMF, FSB, UN, UNCTAD ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışacağı belirtildi.

Kamu Borçlanması ve kamu borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin olarak, kamu borcu yönetimi ve mevcut uygulamalarına yönelik IMF ve Dünya Bankası’ndan konuya ilişkin mevcut yönlendirici ilkelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi istendi.

Finansal Sisteme ilişkin düzenlemeler alanında da değerlendirmelerde bulunulan G20 toplantısında, finansal düzenleyici politikaların geliştirilmesi ve uygulamanın koordine edilmesini sağlayacak Finansal İstikrar Kurulu’nun kurulmasının olumlu bir gelişme olduğu belirtilirken, yapısının 2014 yılı sonuna kadar gözden geçirileceği açıklandı. Uluslararası düzeyde anlaşmaya varılmış finansal sektör reformlarının zamanında, tam olarak ve tutarlı biçimde uygulanmasının gözetileceği belirtildi. Toplantıda Basel III konusu da ele alınırken, üzerinde anlaşılan Basel III reformlarının mümkün olduğunca kısa sürede uygulamaya geçirilmesi istendi. Toplantıda borsa dışı türev araçların hukuki ve düzenleyici çerçevesinin oluşturulması için reform çalışmalarının gerçekleştirilmesinin önemine değinildi.

Vergilendirme alanında, OECD’nin raporunun olumlu karşılandığı belirtilirken vergi matrahlarının erozyona uğraması ve karların taşınarak kayıplara uğramansa karşı önlemler alınması ve ortak eylemde bulunulmasında kararlı olunduğu açıklandı.

Toplantıda ayrıca, gelişmiş ülkelerin devalüasyondan kaçınması ve korumacılığa karşı çıkması da istenirken her türlü korumacılıktan kaçınılması ve piyasaların serbest halde tutulması istendi.