İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

AVRUPA BİRLEŞİK PATENT ANLAŞMASI İMZALANDI

19 Şubat 2013 tarihinde 24 AB üyesi devlet Avrupa Birleşik Patenti’nin oluşturulmasını sağlayacak uluslararası anlaşmayı imzaladı. 2011’de birleşik patent için üye devletler arasında varılan anlaşmaya İtalya ve İspanya katılmamıştı ve birleşik patent için Kurucu Antlaşmalarda öngörülen güçlendirilmiş işbirliği prosedürünün uygulanmasına karar verilmişti. Son olarak, İtalya kararını değiştirerek, sisteme katılırken, İspanya ilgili anlaşmayı imzalamadı. İspanya’nın yanında, Polonya ve Bulgaristan’ın da anlaşmayı imza yetkisi ile ilgili iç süreç vaktinde tamamlanmadığı için imzalamadığı bildirildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için en az 13 üye devletin imzalaması gerekiyor. Anlaşma ile AB patenti için tek bir mahkeme ve yargı sistemi yürürlüğe konulacak. Patentlerin geçerli olup olmadığı gibi konulardaki davalarda aynı adli süreç izlenecek ve alınan karar tüm imzacı devletlerde tanınacak.

İç Pazardan Sorumlu Komisyon üyesi Michel Barnier’in yaptığı açıklamaya göre, birleşik patent özellikle tercüme maliyetini azaltarak, patent verilme sürecini yüzde 80 oranında ucuzlatacak. Barnier, bunun yanında özellikle dava sürecinde olan firmalar için tek bir yargı sisteminin olmasının icatların koruma altında olduğu bütün ülkelere başvuruda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldıracağını vurguladı. Bundan sonraki aşamada, birleşik patent ile ilgili uluslararası anlaşmayı imzalayan üye devletlerin gelecekteki Birleşik Patent Mahkemesi için usul, bütçe, hakimlerin eğitimi gibi konuları belirlemekten sorumlu olacak bir hazırlık komitesi kurmaları gerekiyor.

Birleşik Patent Mahkemesinin merkezi, ulusal ve bölgesel bölümleri olan bir asliye mahkemesi, bir temyiz mahkemesi ve arabuluculuk ve tahkim merkezinden oluşması öngörülüyor. Merkezi mahkemenin yeri ile ilgili uzlaşmazlığı çözümlemek için 3 farklı yeri olmasına karar verilmişti. Buna göre, mahkemenin merkezi Paris’te olacak, başkan ve bazı hakimlerin büroları ile idari kadro Münih’te bulunacak. İlaç dahil kimyasallar, biyoteknoloji ve hijyen ile ilgili davalar Londra’da, makine mühendisliği ile ilgili davalar ise Münih’te görülecek.