İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

AVRUPA KOMİSYONU KOSOVA VATANDAŞLARINA VİZE SERBESTLİĞİ VERİLMESİNE YÖNELİK YOL HARİTASINA İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu Kosova vatandaşlarına vize serbestliği verilmesine yönelik yol haritasına ilişkin ilk değerlendirme raporunu açıkladı. Avrupa Komisyonu tarafından diğer Batı Balkan ülkelerine iletilen yol haritalarından sayı olarak çok daha fazla kriterin karşılanmasını talep eden Kosova’ya ilişkin vize serbestliği yol haritasının bu ilk değerlendirmesinde Komisyon, yol haritasında belirtilen kriterlerin (benchmarks) Kosova tarafından ne oranda karşılanıp karşılanmadığını değerlendiriyor.

Değerlendirme raporunda genel olarak Kosova’nın geri kabul, yeniden entegrasyon, belge güvenliği, sınır kontrolü, göç, yolsuzluk ve organize suçlar ile mücadele, polis ve yargısal işbirliği, veri koruma veserbest dolaşıma yönelik temel haklar alanlarında Kosova’nın talep edilen yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturuduğuna vurgu yapılıyor. Bu çerçevede ilk değerlendirmede, önümüzdeki süreç için Kosova’dan iki yeni hukuki değişiklikte bulunması talep ediliyor. Bunlardan biri entegre sınır yönetimi kapsamında kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin çıkartılması; ikincisi ise insane ticareti ve kaçakçılığyla etkin mücadeleye yönelik yasal çerçevenin oluşturulması. Avrupa Komisyonu Kosova’dan ayrıca, yabancılar kanunu, göç kanunu, siyasi partilerin finansmanı, sınır kontrolü gibi alanlarda, mevcut yasal düzenlemelerin AB standartları ile uyumlu hale getirilmesini de talep etmekte. Ayrıca Kosova Hükümeti’nden yeni ceza kanunu ve cezai muhakeme kanununun maddelerine ilişkin daha fazla açıklama isteniyor. Değerlendirme de Kosova’nın organize suç ve yolsuzlukla mücadele alanlarında sınırlı ilerleme gösterdiği ifade edilirken, bunun AB’nin iç güvenliğine olan etkisinden bahsediliyor.

Bilindiği üzere 19 Aralık 2009 tarihinde, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya vatandaşları, Schengen üyesi AB üye ülkelerinde vizesiz bir şekilde dolaşmaya başlamıştır. Bir yıl sonra, 15 Aralık 2010 tarihinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek vatandaşları da, aynı şekilde Schengen Alanı’na yaptıkları ziyaretlerinde vizeden muaf tutulmuşlardır. Balkanlarda, Schengen Alanı’na girişte vatandaşlarının vize alma zorunluluğu olan tek ülke halen Kosova’dır. 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kosova Hükümeti, 15 Mayıs 2009 tarihinde tek taraflı olarak vize serbestliği yol haritası yayımlamıştır. AB ise 15 Temmuz 2009 tarihinde Kosova vatandaşlarını, AB topraklarına girişte vize zorunluluğu olan ülke vatandaşlarını içeren Kara Liste’ye almıştır. Kosova ile vize serbestliğine ilişkin diyalog ancak Ocak 2012 tarihinde yeniden başlamış, Kosova’ya yol haritası 14 Haziran 2012’de sunulmuştur. Kosova yol haritasına ilişkin ilk Hazırlık Raporunu Avrupa Komisyonu’na Eylül 2012’de iletmiştir.

Bugün itibariyle Kosova’yı tanıyan devlet sayısı 93’tür. 27 üyeli AB’de ise 22 ülke hâlihazırda Kosova’yı tanımaktadır (Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Lüksemburg ve Slovakya dışında kalan ülkeler). Beş Batı Balkan ülkesinden hiçbiri, Kosova’yı tanımamıştır.