İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

Avrupa Komisyonu, hizmet ticaretine ilişkin çok taraflı müzakerelerinin başlatılması yönünde öneri sundu

Avrupa Komisyonu, hizmet ticaretine yönelik bir uluslararası anlaşmanın müzakere edilmesi için girişimde bulundu. Söz konusu anlaşma için müzakerelerin, Dünya Ticaret Örgütü‘nün (DTÖ) 21 üyesi (Avrupa Birliği, ABD, Avustralya, Hong Kong, İsrail, İsviçre İzlanda, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Kosta Rıka,  Meksika, Norveç, Pakistan, Panama, Peru, Şili,  Tayvan, Türkiye ve Yeni Zelanda) arasında yürütülmesi öngörülüyor.  Ancak müzakere sürecinde ve anlaşmanın sonuçlanmasından sonra, söz konusu anlaşmanın, hizmet ticaretini serbestleştirmeyi isteyen tüm DTÖ üyelerine de açık olacağı belirtildi.

Öngörülen anlaşmanın, bilgi ve iletişim teknolojisi, lojistik ve taşımacılık, mali hizmetler ve işletmelere yönelik hizmetler de dâhil olmak üzere tüm hizmet sektörünü kapsaması öngörüldü. Bu anlaşma ile pazarların hizmetlere açılmasının yanı sıra hizmet ticaretinde yeni kuralların geliştirilmesi bekleniliyor. Bu kapsamda, özellikle hizmetlerin kamu ihaleleri, lisans verme prosedürleri ve iletişim ağlarına erişime ilişkin yeni standartların geliştirilmesi amaçlanılıyor.

Avrupa Komisyonu, 15 Şubat 2013 tarihinde AB Konseyi’ne hizmet ticaretine ilişkin çok taraflı anlaşma önerisini sundu ve müzakereleri başlatmak için Konseyden onay bekliyor. Hizmet ticaretine ilişkin çok taraflı müzakerelerin 2013 baharında başlayacağı tahmin ediliyor.