İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

Avrupa Komisyonu mali işlem vergisine ilişkin planını açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun 13 Şubat’ta açıkladığı mali işlem vergisine ilişkin yenilenmiş taslak önerge ile AB’ye üye 11 ülke, aralarındaki işbirliğini güçlendirerek bankalara ve finans kuruluşlarına mali işlem vergisi getirecek. Bu önergenin öncelikleri arasında mali işlem vergilerine yönelik farklı ulusal uygulamaların azaltılması ile Ortak Pazar’ın güçlendirilmesi; finans sektörünün kamu gelirine büyük oranda katkıda bulunmasının sağlanması ve finans sektörünün reel ekonomiye yönelik sorumluluğunu artıran düzenleyici tedbirlerin alınması yer alıyor.

Avro krizinin derinleşmesiyle tekrar gündeme gelen mali işlem vergisi, genel olarak bankalar ve mali kurumların elinden geçen döviz, hisse senedi ve tahvillerle ilgili işlemlerden belirli bir miktarda vergi alarak gelir elde etmeyi hedefliyor. Mali işlemler vergisinde en düşük oran, hisse senedi ve tahvil işlemlerinde binde 1, vadeli işlemlerde on binde 1 olarak belirlenirken, ülkeler isterlerse bu oranı yükseltebilecek.

Bu önergeyi uygulamayı kabul eden Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Slovakya ve Slovenya yılda 30-35 milyar avro net vergi geliri elde etmeyi hedefliyor. Ancak bu vergiye karşı olan İngiltere ve İsveç gibi bazı AB ülkeleri, mali işlem vergisi tüm dünyada uygulanmadığı takdirde, Avrupa’daki ticaret merkezlerinin Avrupa dışına kayma riskini artıracağı ve aynı zamanda rekabet gücünü azaltacağı endişesi duydukları için bu uygulamaya karşı çıkıyorlar.