İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

AB Eğitim Konseyi, Üye Devletlere eğitim sistemlerini yeniden şekillendirmeleri çağrısında bulundu

AB eğitim bakanları, 15 Şubat 2013 tarihinde, 2013 Yıllık Büyüme Raporu kapsamında eğitime ilişkin konuları ele almak üzere AB Eğitim Konseyi toplantısında bir araya geldi. AB Eğitim Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun 20 Kasım 2012’de sunduğu “Eğitimin Gözden Geçirilmesi” başlıklı tebliğe cevaben Üye Devletleri eğitim sistemlerini iş piyasasına yakınlaştıracak şekilde yeniden şekillendirmeye davet etti. AB eğitim bakanları tarafından kabul edilen karar metninde, gençlerin becerilerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesiyle istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve AB genelinde ciddi boyutlara ulaşan genç işsizliğinin üstesinden gelinebilmesi amacıyla eğitim ve mesleki eğitim reformunda öncelik verilmesi gereken alanlara dikkat çekildi.

Konsey, Üye Devletleri eğitim sistemlerini şu hususları göz önünde bulundurarak yeniden şekillendirmeleri çağrısında bulundu:

  • Mesleki eğitim ve stajların iyileştirilerek büyüme potansiyelinin yüksek olduğu ve beceri eksikliğinin bulunduğu alanlara odaklanılması;
  • Okulu erken bırakma riski altında bulunan kesimlerin belirlenmesi ve bireysel destek sağlanması;
  • Beceri düzeyi yetersiz olan yetişkinlerin hayatboyu öğrenme ve yetişkin eğitimine erişiminin sağlanması;
  • Eğitimde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının ve açık eğitsel kaynaklara erişimin artırılması.