İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

Avrupa Komisyonu Sosyal Yatırım Paketi’ni onayladı

Komisyon’un Nisan 2012 tarihinde hazırladığı İstihdam Paketi ve bunun devamı olan Aralık 2012 tarihli Genç İstihdam Paketi’nin bir devamı niteliğindeki Sosyal Yatırım Paketi (Social Investment Package For Growth and Cohesion) 20 Şubat 2013 tarihinde onaylandı. Avrupa 2020 Stratejisi’nin öncelikleriyle paralel olan her bir doküman, derinleşen ekonomik ve sosyal krizle mücadelede çözüm üreten ve AB’nin tüm politika alanlarıyla yakından ilgili önemli hedefleri içeriyor.

Büyüme ve üyeler arası uyumu amaçlayan pakette AB’nin kriz ortamında refah devletinin modernize edilmesi için daha eşitlikçi, daha sürdürülebilir haklara sahip Avrupalıların yeteneklerini ve kapasitelerini sergileyebilecekleri, aynı zamanda bu özelliklerini destekleyici yeni reformların çerçevesi sunuluyor. Üye ülkelerin sosyal politikalara ayırdıkları bütçelerini daha etkili nasıl kullanabilecekleri ile ilgili öneriler yer alıyor.. Nitekim AB üyesi ülkelerde yaşayan her çocuğa yönelik eşit şartlarda eğitim sunulması ve bakım ihtiyaçlarının sağlanması ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması; vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayansosyal hakları koruma sistemlerinin geliştirilmesi; herkes için daha iyi, sürdürülebilir ve eşit sosyal politikaların oluşturulması ve üye ülkelerdeki stratejilerin yüksek standartları getirici önlemleri içermesi (çocuk bakımı ve eğitimi, iş arama seçeneklerinin çoğaltılması, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması vb) amaçlanıyor. Ayrıca AB mali kaynaklarının nasıl kullanılacağı da gösteriliyor. Böylelikle üyelerarası sosyal uyum ve insana yatırım seçeneklerinin artırılması öngörülüyor.