İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı’nda imzalar atıldı

Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk 13 Şubat 2013 tarihinde Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (TAP) ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen hükümetlerarası anlaşma imzaladılar. Statoil (Norveç), Axpo (İsviçre) ve E.On (Almanya) liderliğinde yürütülecek TAP ile Türkiye-Yunanistan sınırından gelen doğalgazı Arnavutluk üzerinden İtalya’ya taşıyacak 800 km uzunluğunda boru hattı inşa edilmesi öngörülüyor. TAP Hazar Bölgesi kaynaklı doğalgazın Avrupa içlerine taşınması konusunda Nabucco-West ile yarışıyor. Konuyla ilgili Şahdeniz Konsorsiyumunun kararı Haziran ayında açıklanacak.