İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2013

2006 yılından itibaren düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışması, girişimciliğin ve küçük işletmelerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde en iyi şekilde desteklenmesi konusunda kamu kurumları ve kamu-özel ortaklıklarının başarılarını ödüllendiriyor. Bu yarışmanın hedefleri arasında girişimciliğin desteklenmesi, yürütülen başarılı faaliyetlerin belirlenmesi, en iyi girişimcilik uygulamalarının ve politikalarının paylaşılması, girişimcilerin toplumdaki rolüne ilişkin farkındalık yaratılması yer alıyor.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışması bu yıla kadar beş kategoriden oluşmaktaydı. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi; yeteneklere yatırım yapmak; girişimcilik ortamının geliştirilmesi; işletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi; ve sorumlu girişimcilik kategorilerine ek olarak, bu yıl yarışmaya kaynak etkinliği ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil pazara erişimini destekleme kategorisi de eklendi.

Her üye ülkeden seçilecek iki proje Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına aday gösterilecek. Haziran ayında tamamlanması planlanan başvuru sürecini takiben yarışmayı kazananlara 25-27 Kasım 2013’de Litvanya’nın başkenti Vilnius’de düzenlenecek olan törende ödülleri verilecek.