İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

AB ve ABD arasında kapsamlı bir ticaret ve yatırım anlaşma için müzakerelerin başlatılması öngörülüyor

Kasım 2011’te düzenlenen AB-ABD Zirvesi’nde, ABD ve AB’de büyümeyi canlandırmak ve istihdam yaratmak için iki ekonomi arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki bölge arasında bir ticaret anlaşması çerçevesinin hazırlanmasına yönelik bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmişti. İlgili çalışma grubu tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan nihai raporda, AB ve ABD arasında kapsamlı bir ticaret ve yatırım anlaşması için müzakerelerin başlatılması öneriliyor. 

Söz konusu anlaşma müzakerelerinin; tarım ve sanayi ürünleri için tarifelerin serbestleştirilmesi, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi, kamu ihalelerine yönelik yatırımların teşvik edilmesi ve erişiminin kolaylaştırılması, taraflar arasındaki düzenlemelerin uyumlaştırılması, tarife dışı engellerin kaldırılmasının yanı sıra ticaret kuralları, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin maddelerin de kapsaması öngörülüyor. Bu anlaşma ile AB ve ABD’nin özellikle pazar erişimi, düzenlemeler ve tarife dışı engeller alanında önemli sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.

Çalışma grubunun nihai raporuna http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf internet adresinden ulaşılabilir.