İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

Avrupa Komisyonu kamu hizmetlerinde devlet yardımlarına ilişkin bir kılavuz yayınladı

Avrupa Komisyonu 19 Şubat tarihinde, AB devlet yardımları kurallarının kamusal/genel çıkarlara yönelik hizmetlere (services of general interest) verilecek devlet yardımlarında nasıl uygulanacağına dair bir Kılavuz yayınladı. Kılavuz, AB rekabet kurallarına uygunluk bakımından genel çıkarlara dönük hizmet kavramı, bununla ilgili hukuki şartlar ve bu hizmetleri sunanların tazmin edilmeleri konusunda üye ülkelere yol gösterici nitelikte ayrıntılar içeriyor. Buna göre,  Kılavuz çerçevesinde kamu hizmeti sayılan faaliyetler için her bir işletmeye üç yıl içinde 500.000 avro’ya kadar yapılan ödemeler devlet yardımı olarak sayılmayacak; miktarı ne olursa olsun sosyal hizmetler için yapılan ödemelerin Komisyona bildirimi gerekmeyecek, kamusal nitelikli diğer hizmetler karşılığında yapılan ödemeler ise ancak, yıllık 15 milyon avro’nun altında kaldığı takdirde Komisyon’a bildirimden muaf olacaklar.

Kılavuz’un tamamına  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html. adresinden ulaşılabilir.