İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

Slovenya Hırvatistan’ın AB’ye girişi önündeki son engeli kaldırma kararı aldı

14 Şubat 2013 tarihinde Slovenya Devlet Başkanı Borut Pahor ülkedeki tüm siyasi liderler ile bir toplantı yaparak, Hırvatistan’ın AB üyeliğinin hızlandırılması konusunda uzlaşı sağladı. Hırvatistan’ın Temmuz 2013 itibarıyla AB üyesi olması bekleniyor. Ancak eski Yugoslav Cumhuriyet’inden kalan bir bankanın varlıklarının paylaşılması konusu iki ülke arasında sorunlara yol açmıştı. Slovenya Ljubljanska Bankası’nın varlıklarının nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşma sağlanamazsa Hırvatistan’ın AB’ye katılımını engelleyeceği uyarısında bulunmuştu. Anlaşmazlık Yugoslav Federal Cumhuriyeti’nin yıkılmasından bu yana devam ediyor. Slovenya’daki siyasi krize rağmen, Devlet Başkanı Pahor’un parlamentodaki yedi partinin Hırvatistan’ın AB’ye katılım anlaşmasını onaylama konusunda rızasını aldığı belirtiliyor.