İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ŞUBAT 2013

AP ETS kapsamındaki emisyon izinlerinin askıya alınmasına onay verdi

19 Şubat 2013 tarihinde yapılan AP Çevre Komisyonu Toplantısı’nda, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) dahilindeki 900 milyon ton emisyon izinlerinin askıya alınmasına onay verildiği açıklandı.  Daha önce de belirtildiği gibi, AB ETS sistemine yönelik tartışmaların temelinde yatan sorunlardan birinin, emisyon izinlerine getirilen fiyatlandırmaların çok düşük olması (5 avro civarında) ve bu nedenle ETS’nin istenilen düzeyde çevre koruma prensibine etki edememesi olarak gösteriliyor. Ekonomik krizin etkisiyle de, karbon fiyatları üzerine getirilen fiyatlandırmadaki düşük oranların emisyon izinlerinin askıya alınmasına neden olduğu belirtiliyor.

Komite’nin başkanlığını yürüten Matthias Groote (S&D, Almanya) konuyla ilgili olarak yüksek fiyatlandırmanın Avrupa’nın düşük karbon ekonomisine geçişine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, 19 Şubat tarihli Komite’de, emisyonlarda beklenen azatlımın gerçekleşmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artması için emisyon izinlerindeki fiyatların yükseltilmesinin gerekli olduğu açıklandı.