İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

DAVUTOĞLU FABIUS GÖRÜŞMESİ MÜZAKERELERİN GELECEĞİNE DAİR ÜMİT VERDİ

Libya’ya Uluslararası Destek Konferansı’na katılmak için Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 11 Şubat 2013 tarihinde Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi. Toplantıda iki bakanın Nicholas Sarkozy’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Fransa’nın bloke ettiği beş başlıktan biri olan Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu adlı 22 sayılı fasıl üzerindeki blokajın kaldırılması konusunda uzlaşma sağlandığı bildirildi.  Toplantı sonrasında düzenlenene basın toplantısında Fabius’un 22inci faslın müzakerelere açılması üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladığı basında yer aldı.

Fransa, Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy döneminde, Türkiye’nin tam üye olmasına karşı olunması gerekçesiyle tam üyelik ile ilişkili olarak görülen beş faslın açılmasını bloke etmişti. Bu başlıklar şunlardı:

  • Tarım ve kırsal kalkınma (11inci fasıl);
  • Ekonomik ve Parasal Politika (17inci fasıl)
  • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (22inci fasıl)
  • Mali ve Bütçesel hükümler (33üncü fasıl)
  • Kurumlar (34üncü fasıl)

Açılması öngörülen bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığı Türkiye’nin AB’ye katılımı müzakere eden bir aday ülke olarak AB’nin bölgesel politika ve yapısal fon sistemine uyumunu, bölgeler arası dengesizliklerin azaltılmasını ve bölgesel politikalar aracılığı ile sosyo-ekonomik entegrasyon ve uyumun sağlanmasını amaçlıyor. Fransa tarafından bloke edilen diğer fasıllar arasında Ekonomik ve Parasal Politika başlığında da müzakerelerin yakın gelecekte açılması mümkün görünüyor.