İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

AB SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ’Nİ AÇIKLADI

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Komisyonu’nun İç İşlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes, 7 Şubat 2013 tarihinde AB’nin siber güvenlik stratejisini açıkladılar. Siber güvenlik strateji belgesine, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan ağ ve bilgi güvenliği (network and information security-NIS) yönerge taslağı da eşlik ediyor.

AB’nin siber saldırılarla mücadele alanındaki kapsamlı vizyonunu yansıtan“Açık, Güvenli ve Emniyetli bir Siber Mekân” başlıklı strateji belgesinde ortaya konulan bir dizi eylem ile bilişim sistemlerinin dayanıklılığının artırılması, siber suçların azaltılması ve AB’nin uluslararası siber güvenlik politikası ile siber savunma politikasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Strateji belgesinde öne çıkan beş öncelik şu şekilde:

-Siber dayanıklılığın sağlanması

-Siber suçların büyük ölçüde azaltılması

-Bir siber savunma politikası ve bu alandaki kabiliyetin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası kapsamında geliştirilmesi

-Siber güvenlik için gerekli endüstriyel ve teknolojik kaynakların geliştirilmesi

-AB’nin temel değerlerini yansıtan tutarlı bir AB uluslararası siber mekân politikası oluşturulması.

Strateji belgesi kapsamında kilit öneme sahip NIS Yönerge taslağı ile Üye Devletlerin, e-Ticaret platformları ve sosyal ağlar başta olmak üzere internet ve altyapı sağlayıcılarının güvenli bir dijital ortam sağlamakla yükümlü olacak.

Yönergenin Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesini takiben 18 ay içersisinde tüm Üye Devletler tarafından uygulanmaya başlanması gerekiyor. Yönerge ile ulusal bir NIS otoritesinin görevlendirilmesi ve Üye Devletler arasında bir işbirliği mekanizmasının kurulması öngörülürken, Komisyon risklere ve şüpheli vakalara karşı erken uyarı bildirimi yapmakla görevlendiriliyor. Yönergede, yalnızca temel hizmetlerin güvenliğine ciddi etkisi olabilecek vakaların vatandaşları tehlike ile ilgili haberdar edilmesi için yetkili ulusal merciye bildirilmesi gerektiği belirtiliyor.