İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

AB, GÖÇMEN POLİTİKASINA DAHA FAZLA MALİ DESTEK SAĞLIYOR

AP, milletvekili Nils Torvalds (Finlandiya) tarafından kaleme alınan iki raporu görüştü. Göçmenler, Üye Devletlerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu ve dış sınırlarda güvenliğin artırılmasına yönelik mali destekleri içeren raporlar, AP Genel Kurulu’nda kabul edildi. Söz konusu raporlarda, AB’nin göçmenlere ilişkin mali desteklerin artırılması ve göçmenler ile ilgili sıkıntıların fazla olduğu ülkelere daha fazla mali destek yapılması öngörülüyor. Kabul edilen raporlar ile göçmenler konusunda sıkıntı yaşayan Üye Devletler ile olan ortak projelerde mali desteğin 20 puan artırılarak, yüzde 70 seviyesine çıkartılmasına karar verildi. Böylelikle Uyum Fonu (Cohesion Fund) çerçevesinde ortak projelerde AB’nin mali desteği yüzde 95’lere kadar çıkıyor. Bu karar özellikle Yunanistan gibi göçmen sorunuyla mücadelede ciddi sıkıntı çeken ülkeler için sevindirici bir haber.

AP milletvekili Nils Torvalds tarafından kaleme alınan raporda AB’nin göçmen politikası ile ilgili şu nokta dikkat çekmekte: “Göçmen sorunu ve göç yollarının kontrolü AB’nin güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Bir Üye Devletin sınır güvenliğini artırması, sadece o üye ülke için değil, tüm Birlik için olumlu bir gelişmedir. Bu noktada, bir üye ülkede yaşanan mevcut ekonomik sıkıntıların, Birliğin güvenliği ile birebir ilgili göçmen politikasını gölgede bırakmaması gerekmektedir”.

Bilindiği üzere AB, göçmen politikası çerçevesinde üye ülkelerin kullanımı için dört ayrı mali destek sunmakta. Bu çerçevede; 2007-2013 yılları arasında ayrılan bütçe şu şekilde paylaştırılıyor:

  • Üye ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının topluma entegrasyonu için 825 milyon avro;
  • Göçmen fonu için 700 milyon avro;
  • Dış sınırlarda güvenliğin artırılması için 1.820 milyon avro;
  • Üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelerden kendi ülkelerine geri gönderilmesi için 630 milyon avro

Avrupa Komisyonu 2014-2020 yılları için, mevcut dört mali destek aracının iki mali destek aracı altında birleştirilmesini önermişti. Bu iki araçtan iç güvenliğe ilişkin aracın bütçesi 4,6 milyar avro; sığınma ve göçe ilişkin aracın bütçesi ise 3,9 milyar avro olarak belirlenmişti. Avrupa Komisyonu 2014-2020 yılları için göçmenlere ilişkin öngördüğü bütçeyi yüzde 40 artırmak istiyor.