İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

Türkiye’de yolsuzluğun önlenmesine destek sağlamaya yönelik AB projesinin açılışı yapıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye’deki kamu idarelerinde yolsuzluğun önlenmesine ilişkin projenin açılışı 12 Şubat günü Ankara’da yapıldı. Projenin amacı kamu sektöründe Etik Davranış İlkelerinin uygulanmasını güçlendirmek olarak belirtildi. Açılışa Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Sedat Murat, Avrupa Konseyi’nin Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Adrian Butler ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert ve diğer temsilci ve paydaşlar katıldı. AB tarafından 1.2 milyon avro bütçeyle desteklenen proje Avrupa Konseyi ile işbirliği içerisinde yürütülecek. Proje kapsamında, Etik Kurulu çalışanları ve etik komisyonları üyelerine eğitim verilecek ve ayrıca daha önceki AB finansmanlı projelerde oluşturulan eğitici havuzu da genişletilecek.  Bu proje ile Türkiye'de yolsuzluğun engellenmesi ve AB'ye katılım için Kopenhag kriterlerinin ve  Yolsuzluğa karşı Devletler Grubu (GRECO) tavsiyelerinin uygulanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.(Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu)