İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

ABAD’a göre rekabetten dışlanan firmanın hukuka aykırı faaliyet göstermesi rekabet kurallarının ihlal edilmiş olmasına engel değildir

AB Adalet Divanı 7 Şubat tarihinde (Case C-68/12), piyasada illegal de olsa faaliyet gösteren rakip bir teşebbüsü piyasadan dışlamaya yönelik olarak teşebbüsler arası yapılan bir anlaşmanın AB rekabet kurallarına aykırı olduğuna karar verdi. Divan’a göre AB rekabet kuralları sadece rakipleri değil, piyasaları ve rekabetin bizatihi kendisini de korumayı amaçlamaktadır. Söz konusu olayda 3 Slovakya bankası, bir Çek firması olan Akcenta CZ ile olan cari hesap sözleşmelerini koordineli ve anlaşmalı olarak feshetmişlerdi. Slovakya rekabet otoritesinin bu uygulamayı AB rekabet kurallarına aykırı bulması üzerine bankalardan birisinin açtığı dava neticesinde konu ön karar için Divan’ın önüne gelmişti. Divan kararında, davacı bankanın, Akcenta CZ’nin gerekli ruhsatı almadığı halde Slovakya piyasasında faaliyet göstermesinin illegal olduğu ve bu nedenle kendilerinin rakibi olarak değerlendirilemeyeceği yönündeki itirazını reddederek,  ortada amacı itibariyle rekabeti önlemeye veya bozmaya yönelik bir anlaşma varsa, rekabet ihlalinin varlığının tespit edilmesi için artık bunun etkilerinin tam olarak neler olduğunun araştırılmasına gerek olmadığına ve rekabet kurallarının rakiplerin yanı sıra piyasaların yapısını ve rekabetin kendisini de korumayı amaçladığına hükmetti.