İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

ABAD satış sözleşmelerindeki yetkili mahkeme şartına ilişkin karar verdi

AB Adalet Divanı 7 Şubat tarihinde verdiği kararda (Case C-543/10) farklı üye devletlerde yerleşik taraflar arasında yapılan zincirleme satış sözleşmelerinde, üreticiyle alıcı arasında yapılan ilk sözleşmede tarafların hangi mahkemenin yetkili olacağına dair anlaştıkları sözleşme hükmünün, bu hükmü kendisi de kabul etmediği sürece, aynı malları daha sonra satın alan ikinci alıcıyı bağlamayacağına hükmetti. Divan’a göre, bir satış sözleşmesinde yer verilen yetkili mahkeme şartı sadece sözleşmenin tarafları bakımından geçerlidir ve sözleşme konusu malları daha sonra bir başka sözleşmeyle satın alan ikinci ve sonraki alıcıları bağlamaz.