İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

AP kadınlara yönelik şiddetin engellenmesine ilişkin önergeyi kabul etti

AP 6 Şubat tarihinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin bertaraf edilmesine ve şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarının korunmasına ilişkin önergeyi kabul etti. Bu önerge aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komitesi’nde yer alacak olan Avrupa Parlamentosu üyeleri için de referans belgesi niteliği taşımakta.

Önerge genel olarak AB içerisinde konuya ilişkin alınan önlemleri kapsıyor. Bu önlemler arasında; kadınların toplumdaki rolünü sınırlamaya yönelik her türlü ayırımcı sosyo-kültürel davranışın bertaraf edilmesi; kadınlara yönelik şiddetin engellenmesine ilişkin temel kuralları oluşturan bir yönergenin hazırlanması ve uygulanması; AB’nin ve üye ülkelerin Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusundaki Anlaşması’nı onaylaması yer almakta. Önerge aynı zamanda AB’nin bu soruna ilişkin daha fazla mali kaynak ayırması gerektiğini vurgularken, sorunu farklı politika alanlarında, topluluk programlarında ve kendi dış politikasında irdelemesi gerektiğini ileri sürüyor.