İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ŞUBAT 2013

AB, zeytinyağını desteklemek için yeni tedbirler almaya hazırlanıyor

AB zeytinyağının imajının korunması, desteklenmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesinin artırılmasına ilişkin hazırlanan düzenlemelerin Avrupa Komisyonu ele alınacağı açıklandı. Yeni düzenlemelerin kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanması hedefleniyor.

Düzenleme ile zeytinyağının kalite kontrol ve onayının geliştirilmesi, sahteciliğin önlenmesi ve asgari seviyedeki denetimlerin garanti edilmesi hedeflenirken, üye devletlerin bu kontrollerin sonuçlarını bildirmek zorunda olacağı belirtildi. Yeni kurallar tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesini de kapsarken, zeytinyağlarında bulunan etiketlerde ürünün türünün ve menşesinin daha açık ve net göstermesi gerektiği vurgulanıyor. Oteller ve yiyecek hizmetleri sektöründeki zeytinyağı kullanımını ilgilendiren düzenlemede, üzerinde daha önceki ürüne ait içeriği belirtilmiş etikete sahip kullanılmış şişelerin tekrar kullanımını engelleyen bir sistem ile yağ şişelerinin güvenli kullanımına imkân veriyor.

Komisyon yaptığı açıklamada, zeytinyağının kalitesi ile yakından ilişkili olan ve ürünün en büyük avantajı konumunda bulunan imajının korunması gerektiğini belirtti. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı konumunda bulunan AB’de, yeni tedbirlerin Haziran 2012 tarihinde açıklanan zeytinyağı sektörü eylem planının bir parçası olduğu ve zeytinyağı sektörünün AB içindeki ve dünya piyasalarındaki pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.