İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 OCAK-6 ŞUBAT 2013

AVRUPA DIŞ POLİTİKA KARNESİ AÇIKLANDI

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından açıklanan 2012 Yılı Dış Politika Karnesi Avrupa’nın dünyanın geri kalanının sorunlarına çözüm olmaktan ziyade genel refah açısından bir sorun teşkil ettiğini ortaya koydu. Belgeye göre Avro krizi AB’nin yumuşak güç olma özelliğine önemli ölçüde zarar verdi, Arap Baharı’nda hareket gücünü kısıtladı ve Almanya’yı Birlik içerisinde lider konumuna getirdi, bununla birlikte dış politika alanında İsveç, Polonya gibi yeni liderler ortaya çıktı. Belgede yer verilen 6 bölgeyle ilgili öne çıkan değerlendirmeler ise şu şekilde:

Çin (genel notu C): Avrupa 2011 yılında Çin’e yaklaşımını güçlendirmek istedi ancak 2011 krizi neticesinde Avrupa ülkelerinin Çin pazarı, yatırımları ve nakit akışı için birbirleriyle yarışması krizi Çin için bir fırsata dönüştürdü.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (C+): Arap Baharı herkes için bir sürprizdi ancak AB Üye Devletleri para, pazar ve hareketlilik konularında verdikleri sözleri yerine getirmekte bugüne kadar başarısız oldu. Libya AB içerisindeki bölünmüşlüğü gösterdi ve AB liderleri halen bölgeye yönelik uzun vadeli bir yaklaşım geliştiremediler.

Rusya (C+): AB Rusya ile temaslarında dikkat çekici ölçüde birlikte hareket etti ve ticaret gibi alanlarda somut sonuçlar elde edildi.

ABD (B-): Libya’da ABD’nin arkadan verdiği destek bazı Üye Devletlerin dinamik bir uluslararası rol oynayabildiğini ve ABD ile işbirliği yapabildiğini gösterdi. Ancak ABD,  Asya stratejisini uygulamaya başladıktan sonra AB’nin yetkinliklerindeki eksikler ortaya çıktı.

Geniş Avrupa (C+): AB Batı Balkanlara genişleme konusunda ilerleme kaydederken anahtar bölgesel aktörlerden Türkiye ile ilişkileri yine oldukça sorunluydu. Doğu Ortaklığı ülkeleriyle ilişkilerde ise sınırlı sonuçlar alındı.

Çoktaraflı sorunlar ve kriz yönetimi (B): Durban’da karbon salınımları konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uzlaşıya varılması AB’nin önemli başarılarındandır. Ancak Avro krizi bu tür başarıların gölgede kalmasına sebep oldu.

Avrupa 2012 Yılı Dış Politika Karnesi’nin tamamına  http://www.ecfr.eu/scorecard/2012/extras/pdf/ internet sayfasından ulaşılabilir.