İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 OCAK-6 ŞUBAT 2013

AB’den Suriye’ye 100 milyon avro destek

Avrupa Komisyonu 30 Ocak 2013 tarihinde, Kuveyt’in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından düzenlenen “Suriye için Uluslararası Yardım Konferansı”nda, Suriye’ye 100 milyon avro tutarında insani yardım vereceğini açıkladı. 2013 yılında dağıtılacak olan bu miktar 2011/2012 yılları için verilen 100 milyon avroya ilave olacak ve böylece Komisyon’un kriz için sağladığı insani yardım tutarı 200 milyon avroya ulaşacak.  

AB’nin Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım ve Krize Müdahale konularından Sorumlu Komisyon Üyesi Kristalina Georgieva, Suriye ve komşu ülkelerdeki vahim insani durum ve artmakta olan ihtiyaçlar dikkate alındığında hayati öneme sahip bu fonların yerlerinden edilen iki milyon kişi de dahil olmak üzere Suriye’de yardıma muhtaç 4 milyon kişinin bir kısmına ve 700.000 mülteciye destek sağlayacağını söyledi.

Söz konusu ilave fon ile Suriye’de ve komşu ülkelerdeki en öncelikli ihtiyaçların (yaralı ve travmalılar -özellikle çocuklar- için tıbbı ve psiko-sosyal yardımı kapsayan acil tıbbi müdahale; gıda ve güvenli su temini; mülteciler için barınma, kayıt altına alınma ve dolayısıyla korunma imkânı sağlanması) karşılanması hedefleniyor. Bölgede ilaç sıkıntısının azaltılması için ilaç temin edilmesi ve su kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla kanalizasyon sistemleri kurulması ve onarılması öngörülüyor.