İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 OCAK-6 ŞUBAT 2013

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Kurumu’nun yetkisinin uzatılması ve sorumluk alanının genişletilmesi öngörülüyor

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Kurumu (European Network and Information Security Agency – ENISA), 2004 yılında, Avrupa Birliği’ne siber güvenlik sorunlarına etkin çözümler getirmek için kuruldu. Söz konusu kurumun yetki ve sorumluk süresinin 13 Eylül 2013 tarihinde bitmesi nedeniyle, Avrupa Birliği’nin karar alma kurumları, ENISA’ya ilişkin yeni bir yasal düzenleme getirmek üzere görüşmeler yürütüyorlar. Bu kapsamda, kurumun yetki süresinin yedi yıl daha uzatılması öngörülüyor. Kurumun ayrıca yetki alanını da genişleterek, özellikle ENISA’nın Avrupa Birliği düzeyinde bir Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi’nin (Computer Emergency Response Team- CERT) kurulması ve yürütülmesinde önemli bir rol oynaması öngörülüyor. Ancak tüm bu kararların yürürlüğe girmesi için, Avrupa Parlamentosu’nun ve AB Konseyi’nin son onayı bekleniyor.