İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 OCAK-6 ŞUBAT 2013

WHO, hava kirliliği ve insan sağlığı üzerinde hazırladığı yeni çalışmayı açıkladı

Hava kirliliği dünya genelinde oldukça sık rastlanan hastalıkların nedeni olarak gösterilirken; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) halk sağlığını korumaya yönelik hava kalitesi üzerine düzenli ölçümler ve yöntemler ile birlikte ileri istatistiksel değerlendirmelerin kullanıldığı çalışmasını açıkladı. Petrol ve doğalgaz gibi geleneksel fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu oluşan karbondioksit ve benzeri sera gazı emisyonları yanında partiküller artışına bağlı olarak, yapılan son çalışmanın sonucunda, uzun süre maruz kalınan hava kirliliğinin, özellikle çocuklarda solunum yetmezliğine ve doğum sırasında oluşan hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

WHO’nun her yıl düzenli olarak çıkardığı çalışmanın son ürünü olan “Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution” çalışma üzerine Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik, insan sağlığı ve hava kirliliği arasındaki önemli bağlantının ortaya çıkarılmasından sorumlu olduklarını bir kez daha ifade etti. Birkaç sene öncesine göre, hava kirliliği standartları ve yasal düzenlemelerin insan sağlığına etkisini azaltıcı önlemleri içermediğini hatırlatan WHO’nun Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu Direktörü Zsuzsanna Jakab, bu bağlamda bu çalışmanın bir ilk olduğunu açıkladı.

WHO’nun çalışmasına http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap internet adresinden ulaşılabilir.