İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2013

TÜRKİYE, İTHALAT REJİMİNE İLİŞKİN BAZI DEĞİŞİKLİKLER GETİRDİ

2012 yılında, yüzde 7 oranının altına düşmüş olmasına rağmen,  cari açık, Türkiye’nin ekonomisi için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu durum karşısında, Türk hükümeti ithalatı kısıtlayacak bazı yeni düzenlemeler getirdi. Bu kısıtlamalar özellikle çelik ürünleri, kırmızı et, motorlu taşıtlar ve alkollü içecek sektörlerini yakından ilgilendiriyor.

Bu kapsamda, 2012 yılının sonunda, Türkiye’de bazı alaşımsız, alaşımlı ve paslanmaz yassı çelik ürünlerinin ithalatında vergi uygulanmasına karar verildi. Nitekim, 31/12/2012 tarihli ve 28514 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013 yılı İthalat Rejimine ilişkin karara göre, 2012 yılında ithalatı gümrük vergisinden muaf olan bazı alaşımsız yassı çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 6 ya da yüzde 10 oranlarında gümrük vergileri getirildi. Bu ürünlere getirilen gümrük vergileri de Türkiye’nin iki önemli tedarikçisi olan Rusya ve Ukrayna için ciddi endişe kaynağı teşkil ediyor.

Diğer yandan 28 Aralık 2012 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üç yıl boyunca canlı hayvan ve kırmızı et ithalatını yasaklama kararına karşı ise başta Almanya, Avusturya ve Polonya olmak üzere AB Üye Devletleri’nin çiftçilerinin olumsuz yönde etkilendiklerine dair şikâyetler gelmeye başladı.

Tüm bu önlemlerin yanı sıra, 2012 yılında arttırılan alkollü içecekler ve motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) bu yıl içinde de artmaya devam etmesi bekleniyor. Örneğin 2012  sonbaharında   1600 cc motor silindir hacmini aşmayan motorlu taşıtlardan alınan ÖTV miktarı yüzde 40 oranına çıkarıldı. Bu artışların Türkiye’nin bu ürünlerde gerçekleştirdiği ithalatı da etkilemesi bekleniyor.